Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu z powodu mylenia go z L. nebulosus (L.). Notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w środkowej części Europy, docierający na zachód do Szwajcarii i wschodniej Francji, wykazywany ponadto z pojedynczych stanowisk na południu Szwecji i Finlandii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany dotychczas tylko z 8 krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie, a niższe postacie rozwojowe nie były dotychczas opisane. Według G. Reinecka (1919) chrząszcz ten jest ekologicznie związany z topolą osiką — Populus tremula L. Postacie dojrzałe występują od połowy maja do lipca; spotykano je na stosach świeżego chrustu i na suchych gałęziach żyjących osik oraz na ich pniach i drewnie sągowym. Na gałęziach i drewnie z opadniętą korą nie występuje. Chrząszcze spoczywają zwykle nieruchomo na gałęziach, a zaniepokojone spadają. Są bardzo ożywione w dni parne, przed burzą, kiedy to żwawo biegają i odbywają loty. Kopulacja następuje w drugiej połowie czerwca. Niektórzy autorzy podają niesprawdzone dane, jakoby rozwój larwalny mógł się odbywać w topoli czarnej — Populus nigra L., w lipach — Tilia L. oraz dębach — Quercus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Puck Lentz 1857
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Hildt 1917, Szulczewski 1922, Horion 1974
KFP 15 Puszcza Białowieska Śliwiński i Bielewicz 1976, Gutowski 1982, Gutowski 1985
KFP 15 Puszcza Białowieska Leśna Śliwiński Z.*
KFP 15 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Dolny Śląsk Oława Kolbe W. 1928
KFP 15 Roztocze Klemensów woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 15 Roztocze Zamość Horion 1974
KFP 15 Roztocze Udrycze koło Zamościa Zawadzki Ż.*
KFP 15 Sudety Zachodnie Wałbrzych Horion 1975
KFP 15 Sudety Zachodnie Sokołowsko koło Wałbrzycha Śliwiński i Bielewicz 1976
KFP 15 Beskid Zachodni Góry Cieszyńskie Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930
KFP 15 Beskid Zachodni Cieszyn Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Kinel 1919, Horion 1951