Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acanthocinus reticulatus (Razoumowsky, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący głównie tereny górzyste w środkowej części Europy, docierający na południe do Pirenejów, Alp, północnych Włoch i Rumunii, a na wschód do Ukrainy. W Polsce chrząszcz mało znany i bardzo rzadko znajdowany, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym dane o występowaniu w niektórych krainach oparte są na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają obecnie potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe spotykano od czerwca do sierpnia; prowadzą one skryty, nocny tryb życia, a chrząszcze znajdowano głównie na drewnie sągowym. Według dawnych danych rozwój larwalny odbywa w korze drzew iglastych — sosen — Pinus L., świerków — Picea Dietr. i jodeł — Abies Mill. Cykl rozwojowy prawdopodobnie dwuletni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Pisz (Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Kozienice (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Jabłoński 1869); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Pongrácz 1923), Świętokrzyski Park Narodowy — uroczysko Przylaski, Św. Krzyż (Szujecki 1958b); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni: Barania Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873), Krynica (Hildt 1917); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936); Bieszczady: Nowy Łupków koło Sanoka, Jabłonki koło Leska (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Pieniński Park Narodowy — Przełęcz Szopka (Strojny 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1856, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1851, Lentz 1857, Kuhnt 1912, Pax 1921, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Wschodnie» (Horion 1974); «Beskidy» (Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)