Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący północną część Europy Południowej oraz środkową Europę, notowany poza tym z jednej południowej prowincji Szwecji oraz Karelii. Wszędzie wykazywany z nielicznych stanowisk. W Polsce chrząszcz mało znany, rzadko i sporadycznie spotykany, notowany tylko z 9 krain, przeważnie z pojedynczych miejscowości. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w czerwcu i trwa do lipca, W ciągu dnia spoczywają zwykle nieruchomo na dolnej stronie gałęzi leżących na ziemi lub ułożonych w stosach chrustu. Przed wieczorem wykazują dużą aktywność, odbywają loty o zmroku i nadlatują niekiedy do źródeł światła sztucznego. Rozwój larwalny odbywa w martwych gałęziach i pędach drzew liściastych, zwłaszcza rosnących na skrajach lasu, również w gałęziach leżących na ziemi. Larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie. Jako drzewa żywicielskie larw podawano: dęby — Quercus L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., brzozy — Betula L., olsze — Alnus Mill., lipy — Tilia L., orzech — Juglans L., kasztan — Castanea Mill., robinię akacjową — Robinia pseudacacia L., śliwę tarninę — Prunus spinosa L. i bluszcz pospolity — Hedera helix L. Przepoczwarczenie następuje zwykle w maju. Cykl rozwojowy przebiega w ciągu jednego roku lub dwóch lat.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Schreiber 1906, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Hildt 1917), Warszawa-Bielany (Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk (Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Strojny 1974c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Burakowski B.*); Wyżyna Małopolska: Borszewice koło Łasku (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Nizina Sandomierska: Łukawiec koło Lubaczowa (Śliwiński i Lessaer 1970); Sudety Zachodnie: Jawor (Burakowski B.*), Kudowa-Zdrój (Śliwiński Z.*); Beskid Wschodni: Nienadowa woj. Przemyśl (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Reitter 1912); «Śląsk» (Kraatz 1876, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919)