Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do Półwyspu Koreańskiego i północnych obszarów Mongolii i Chin. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie jest częściej spotykany, sięga w Alpach do około 2000 m n.p.m. W Polsce jest chrząszczem pospolitym, występującym na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla łąkowe i łąkowo-leśne środowiska, w których rosną byliny, należące głównie do baldaszkowatych (Umbelliferae) i złożonych (Compositae). Rójka rozpoczyna się około połowy maja i trwa do sierpnia, a optimum pojawu przypada na drugą połowę czerwca. Chrząszcze odżywiają się tkankami łodyg różnych roślin. Larwy żerują w wewnętrznych tkankach łodyg bylin gatunków należących do rodzajów: oset — Carduus L., ostrożeń — Cirsium Mill. i pokrzywa — Urtica L.; poza tym piśmiennictwo podaje jako rośliny żywicielskie dzięgiel — Angelica L., świerząbki — Chaerophyllum L., sadziec — Eupatorium L., barszcze — Heracleum L., starce — Senecio L., trędowniki — Scrophularia L. i trybule — Anthriscus Pers. Na jesieni larwa opuszcza się do części przykorzeniowej, gdzie zimuje. Cykl rozwojowy trwa przeważnie jeden rok, niekiedy tylko jest przedłużony do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: koło Gdańska (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Reineck 1919, Lipp 1935, Lipp 1940, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Schmidt G. 1942), Jamy koło Gardei (Gutowski J.M.*); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Tumm 1904, Schreiber 1906, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Poznań, Miszek koło Bobrownik, Wierzbiczany koło Gniewkowa (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Stobiecki 1939, Burakowski 1982), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b), Radziejowice koło Mszczonowa (Nowakowski E.*); Podlasie: Białystok (Burakowski B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław-Swojec, Wrocław-Wojnów (Strojny 1974c), góra Ślęża koło Sobótki (Tarnawski D.*); Górny Śląsk: Obora (Kelch 1846), Racibórz (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Modlica i Lublinek koło Łodzi (Śliwiński 1961), rezerwat Skały Piekło koło Niekłania, rezerwat Dalejów (Nowakowski E.*), Babichy koło Rzgowa (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy — obrzeże (Śliwiński Z.*); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Stefek 1939, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Koltze 1873), Maciejowiec koło Jeleniej Góry (Śliwiński Z.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Borowiec koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady: Duszatyn, Zatwarnica (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), Świerków koło Cisny (Gutowski J.M.*), Łubne koło Baligrodu, Jabłonki, Rabe, Moczarne (Śliwiński Z.*); Pieniny: Trzy Korony (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)