Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód przez Syberię do Półwyspu Koreańskiego i północnych obszarów Mongolii i Chin. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, gdzie jest częściej spotykany, sięga w Alpach do około 2000 m n.p.m. W Polsce jest chrząszczem pospolitym, występującym na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla łąkowe i łąkowo-leśne środowiska, w których rosną byliny, należące głównie do baldaszkowatych (Umbelliferae) i złożonych (Compositae). Rójka rozpoczyna się około połowy maja i trwa do sierpnia, a optimum pojawu przypada na drugą połowę czerwca. Chrząszcze odżywiają się tkankami łodyg różnych roślin. Larwy żerują w wewnętrznych tkankach łodyg bylin gatunków należących do rodzajów: oset — Carduus L., ostrożeń — Cirsium Mill. i pokrzywa — Urtica L.; poza tym piśmiennictwo podaje jako rośliny żywicielskie dzięgiel — Angelica L., świerząbki — Chaerophyllum L., sadziec — Eupatorium L., barszcze — Heracleum L., starce — Senecio L., trędowniki — Scrophularia L. i trybule — Anthriscus Pers. Na jesieni larwa opuszcza się do części przykorzeniowej, gdzie zimuje. Cykl rozwojowy trwa przeważnie jeden rok, niekiedy tylko jest przedłużony do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku koło Gdańska Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Lentz 1879, Reineck 1919, Lipp 1935, Lipp 1940, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Schmidt G. 1942
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Jamy koło Gardei Gutowski J.M.*
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Nunberg 1976c
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Tumm 1904, Schreiber 1906, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań, Miszek koło Bobrownik, Wierzbiczany koło Gniewkowa Gutowski J.M.*
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Stobiecki 1939, Burakowski 1982
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Radziejowice koło Mszczonowa Nowakowski E.*
KFP 15 Podlasie Białystok Burakowski B.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Wrocław-Swojec, Wrocław-Wojnów Strojny 1974c
KFP 15 Dolny Śląsk góra Ślęża koło Sobótki Tarnawski D.*
KFP 15 Górny Śląsk Obora Kelch 1846
KFP 15 Górny Śląsk Racibórz Roger 1856
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty woj. Częstochowa Lgocki 1908
KFP 15 Wyżyna Małopolska Modlica i Lublinek koło Łodzi Śliwiński 1961
KFP 15 Wyżyna Małopolska rezerwat Skały Piekło koło Niekłania, rezerwat Dalejów Nowakowski E.*
KFP 15 Wyżyna Małopolska Babichy koło Rzgowa Śliwiński Z.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy — obrzeże Śliwiński Z.*
KFP 15 Roztocze Florianka woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 15 Nizina Sandomierska Schaitter 1870, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Stefek 1939, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981
KFP 15 Sudety Zachodnie Duszniki-Zdrój Koltze 1873
KFP 15 Sudety Zachodnie Maciejowiec koło Jeleniej Góry Śliwiński Z.*
KFP 15 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 15 Beskid Zachodni okolice Bochni Anonim 1867b
KFP 15 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Beskid Wschodni Borowiec koło Roźwienicy Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Duszatyn, Zatwarnica Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady Świerków koło Cisny Gutowski J.M.*
KFP 15 Bieszczady Łubne koło Baligrodu, Jabłonki, Rabe, Moczarne Śliwiński Z.*
KFP 15 Pieniny Trzy Korony Strojny 1968
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Prusy» Zebe G. 1853
KFP 15 «Śląsk» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884