Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Saperda (Saperda) perforata (Pallas, 1773)
Opis w KFP:
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony od południowych prowincji Fennoskandii aż po kraje śródziemnomorskie i Afrykę Północną, docierający na wschód przez Syberię do Morza Ochockiego i Japońskiego. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Ekologicznie jest związany głównie z topolą osiką — Populus tremula L.; w piśmiennictwie jako drzewa siedliskowe tego chrząszcza bywają podawane również, ale rzadko, wierzby — Salix L., i inne gatunki topól — Populus L. oraz jarzębina — Sorbus aucuparia L. Opadane są grubopienne, osłabione drzewa, wiatrołomy, złomy i niedawno powalone pnie, które mają jeszcze w bielu zachowaną wilgoć, przeważnie średnicy powyżej 20 cm. Imagines po opuszczeniu komór poczwarkowych około połowy czerwca spotykane są do sierpnia, przeważnie na drzewach żywicielskich; wymagają żeru uzupełniającego, składającego się z liści i kory młodych pędów. Samica składa jaja pojedynczo pod korę przez wygryzione uprzednio nacięcie. Młode larwy żerują początkowo w łyku, następnie między korą i drewnem. Po pierwszym przezimowaniu na jesieni lub drugim na wiosnę larwa robi komorę poczwarkową w górnej warstwie bielu, rzadziej w drewnie. Przepoczwarczenie następuje w końcu maja lub w pierwszej połowie czerwca.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Fricken 1880, Dreyfeldt 1933, Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno (Folwaczny 1938c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Wodziczko i in. 1938, Śliwiński i Lessaer 1970, Bałazy i in. 1974, Tomalak 1975, Tomalak 1984, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b, Plewka 1981); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Tomalak 1975, Gutowski 1985), Czerlonka, Podcerkiew, Leśna (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1897g, Kolbe W. 1928, Strojny 1974c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa i okolice (Ciszkiewicz 1925, Tomalak 1975), Sulejów (Wanat M.*); Wyżyna Małopolska (Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Tomalak 1975), rezerwat Milechowy koło Bolmina (Nowakowski E.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Wojsławice woj. Chełm (Ziarko S.*); Roztocze: woj. Zamość — Kornie (Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919), Obrocz (Tenenbaum 1918), Tarnawatka (Gruszka A.*); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Brylińce koło Przemyśla (Trella 1925), Węgierka woj. Przemyśl (Śliwiński i Lessaer 1970, Tomalak 1975), Borowiec koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970, Tomalak 1975); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Horion 1951, Horion 1974); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)