Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saperda (Saperda) populnea (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Atlantyku aż do Oceanu Spokojnego i od kręgu polarnego do Morza Śródziemnego, Azji Środkowej, Ałtaju i Kraju Nadmorskiego. Postacie rozwojowe i bionomia tego gatunku są dość dobrze poznane. W serii prac o szkodnikach drzew szybko przyrastających W. Strojny (1952) poświęcił omawianemu gatunkowi odrębne opracowanie. Według tego autora w Polsce imagines S. (S.) populnea (L.) występują często w lata parzyste, zaś w nieparzyste bardzo rzadko. Rójka chrząszczy rozpoczyna się od maja i trwa do lipca. Imagines odżywiają się tkankami liści, przeważnie z ich brzeżnej części oraz łykiem cienkich gałązek. Główną rośliną żywicielską, zarówno postaci dojrzałych, jak i larw, jest topola osika — Populus tremula L., bardzo rzadko wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba szara — S. cinerea L. i wierzba wiciowa — S. vinimalis L. Najczęściej są opadane pędy na drzewach rosnących w odosobnieniu lub na pobrzeżach lasów. Samica wygryza żuwaczkami w łyku poprzeczne nacięcia na rosnących, zeszłorocznych, cienkich gałązkach, w które odkładane są pojedynczo jaja, między łyko a drewno. Wskutek żerowania larwy następuje powstanie charakterystycznych wyrośli (zoocecidiów). Po pierwszym zimowaniu larwa poszerza uprzednio wydrążony chodnik, a drobne trocinki są usuwane na zewnątrz. Po drugim zimowaniu, około połowy kwietnia, larwa odbywa przeobrażenie. Całkowity cykl rozwojowy przebiegający w ciągu dwóch lat, może być niekiedy skrócony do roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce chrząszcz pospolity, prócz Kotliny Nowotarskiej i Tatr znany ze wszystkich krain, z niektórych obszarów wykazywany z licznych stanowisk przez wielu autorów.