Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saperda (Saperda) scalaris (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie aż do najdalszych krańców w Fennoskandii, docierający na wschód przez Syberię do Kraju Nadmorskiego i północno-wschodnich Chin, wykazywany ponadto z Afryki Północnej, Kaukazu, Zakaukazia i Iranu. W Polsce notowany niemal ze wszystkich krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie; jest spotykany na ogół rzadko i sporadycznie, niekiedy tylko w miejscach rozrodu liczniej znajdowany. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w maju i w zależności od warunków środowiskowych trwa do sierpnia. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia. Najczęściej spotyka się je w późnych godzinach popołudniowych i wieczorem; niekiedy przylatują do źródeł światła sztucznego. Samce przebywają głównie w strefie górnej drzew, a samice spotyka się przeważnie na pniach, złomach i nie okorowanym drewnie sągowym. Przed złożeniem jaj samica wyszukuje pnie i grube gałęzie osłabionych, obumierających lub niedawno powalonych lub ściętych drzew. Jaja są składane pojedynczo w szczeliny i szpary kory. Larwy żerują między korą i drewnem, drążąc nieregularne, miejscami rozszerzające się chodniki, naruszające biel. Po dwukrotnym zimowaniu następuje przepoczwarczenie w maju-czerwcu. Dla uzyskania dojrzałości płciowej imagines odbywają loty w koronę drzew, gdzie odżywiają się liśćmi i korą młodych pędów. Jako materiał żywicielski larw omawianego gatunku w piśmiennictwie są podawane drzewa liściaste, jak dęby — Quercus L., buk — Fagus L., wiązy — Ulmus L., topole — Populus L., wierzby — Salix L., brzozy — Betula L., olchy — Alnus Mill., orzech włoski — Juglans regia L., leszczyna — Corylus avellana L. oraz drzewa owocowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Capecki 1969, Capecki 1973); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1940), nadl. Rozdoły (Capecki 1969), Dębowo koło Gniewa (Gutowski J.M.*); Pojezierze Mazurskie: nadl. Sadłowo, nadl. Stary Dzierzgoń (Capecki 1969), Wały koło Nidzicy (Nowakowski E.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schreiber 1906, Schumann 1906, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1917, Stobiecki 1939), Warszawa-Natolin (Hildt 1917), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1852, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Nowotny 1922f); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Ciszkiewicz 1925, Capecki 1969); Wyżyna Małopolska: Modlica koło Łodzi (Śliwiński 1961), rezerwat Dalejów, koło rezerwatu Świnia Góra (Nowakowski E.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974b, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983, Król 1981); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Capecki 1969), góra Wysoki Kamień (Nowakowski E.*); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Ługowoj 1982), Masyw Śnieżnika (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Capecki 1969, Ługowoj 1982, Starzyk J.R. 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1930d); Bieszczady (Skalski 1967, Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki, Rabe (Śliwiński Z.*); Pieniny: ujście Potoku Pienińskiego (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy» (Lentz 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)