Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii i południowej Skandynawii, a na wschód do Kaukazu i Uralu Południowego. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Główną rośliną żywicielską omawianego gatunku jest leszczyna zwyczajna — Corylus avellana L., niekiedy także grab zwyczajny — Carpinus betulus L., orzech włoski — Juglans regia L., olsze — Alnus Mill. i wiązy — Ulmus L. Rójka chrząszczy rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia, a największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. Imagines przebywają zwykle na dolnej stronie liści, w dni pogodne odbywają loty w godzinach południowych wokół roślin żywicielskich. Samice przed złożeniem jaj obrączkują żuwaczkami tylko zeszłoroczne pędy o średnicy około 5-12 mm. Poniżej obrączki samica składa jajo pod korę przez nacięcie. Larwa drąży początkowo placykowaty chodnik pod korą, następnie wgłębia się w drewno w górnej części wygryzionego chodnika. Po pewnym upływie czasu pęd powyżej obrączki usycha. Przepoczwarczenie następuje w maju-czerwcu dopiero po drugim przezimowaniu. Omawiany gatunek należy do szkodników fizjologicznych, przyczynia się do usychania liści i zamierania pędów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Stargardu (Schmidt G. 1936); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Tumm 1904, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Polentz 1939b, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Warszawa-Natolin (Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b), Pruszków (Łoś K.*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Polentz 1942, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Hildt 1917), okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925), Kraków (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska (Kinelski i Szujecki 1959, Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Śliwiński i Lessaer 1970), Klonów koło Miechowa (Gruszka A.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Dobużek koło Łaszczowa (Gruszka A.*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Beskid Śląski — góra Tuł (Śliwiński i Lessaer 1970), Rytro (Wanat M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady: Jabłonki koło Leska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b); «Pomorze» (Zebe G. 1853); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)