Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Oberea) oculata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Rozpowszechniony od Atlantyku aż po wybrzeża Oceanu Spokojnego, od północnej granicy rozmieszczenia lasów liściastych aż do krajów śródziemnomorskich, Azji Mniejszej, Kaukazu, północnych obszarów Kazachstanu, Chin i Półwyspu Koreańskiego. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. W środkowej Europie dłużynka dwukropkowa — Oberea (O.) oculata (L.) jest poważnym szkodnikiem w plantacjach wikliny. Opadnięte przez larwy pędy nie nadają się ani na wyroby koszykarskie, ani jako materiał na odkłady. Chrząszcze występują zasadniczo wszędzie w obrębie rozmieszczenia różnych gatunków drzew i krzewów z rodzaju wierzba — Salix L. Postacie dojrzałe pojawiają się od połowy czerwca i spotyka się je do połowy sierpnia. Zwykle spoczywają na drzewach żywicielskich, na których odżywiają się liśćmi i korą młodych pędów, w godzinach południowych odbywają loty w poszukiwaniu nowych żerowisk. W celu złożenia jaj samica poszukuje gładkiej kory na pędach i gałęziach zdrowych wierzb. Przed złożeniem jaja samica robi żuwaczkami na korze dwa podłużne nacięcia, które łączy poprzecznym, głębokim nacięciem sięgającym aż do drewna. W zrobione zagłębienie jest wprowadzone pokładełko i złożone pod korę jajo. W ciągu pierwszych dwóch tygodni tkanka obok nacięcia zaczyna regenerować, otaczając złożone jajo jakby komorą. Wylęgnięte larwy żerują początkowo w górnej części łyka i w narośniętym kallusie, następnie drążą chodniki aż do rdzenia, natomiast w grubszych gałęziach chodniki przebiegają w bielu. Nadmiar trocinek i ekskrementów jest wyrzucany na zewnątrz przez otwór wejściowy do drewna, jak również przez dodatkowe otwory wentylacyjne. Zwykle po drugim przezimowaniu, larwa przed przepoczwarczeniem wyrabia w środku chodnika komorę poczwarkową. Dla uzyskania dojrzałości płciowej chrząszcze wymagają żeru uzupełniającego. Pędy zasiedlone przez larwy po jednym lub dwu latach usychają.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Helm 1901, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Czelin woj. Szczecin (Reineck 1919), Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Lipp 1937, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Sorkwity (Strojny 1960d), Ławiczek koło Skępego (Gutowski J.M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1906, Schreiber 1906, Rothenburg 1907, Gerhardt 1910, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Łącki 1960, Strojny 1960d, Śliwiński 1961, Kagan i in. 1963b, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Strojny 1960d, Kinelski i Szujecki 1972, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910), Wrocław i okolice (Strojny 1952, Strojny 1957, Strojny 1960, Strojny 1960d, Strojny 1962, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Strojny 1960d); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Hildt 1917, Lgocki 1908, Strojny 1960d); Wyżyna Małopolska (Strojny 1960d, Śliwiński 1961, Dominik 1966c), leśnictwo Radzice koło Sulejowa (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*), Porąbki koło Kielc (Nowakowski E.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Strojny 1960d, Schnaider Z. 1962, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Spaček 1929, Strojny 1960d); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój, Kłodzko (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Stronie Śląskie (Tarnawski D.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Wanka 1915, Stefek 1939, Strojny 1960d, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Węgierka koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady: Wetlina-Moczarne (Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970), Rabe (Śliwiński Z.*), Wołosate koło Lutowisk (Tarnawski D.*); Pieniny (Strojny 1960d, Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Kuntze R. 1936, Strojny 1955, Dominik 1959b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)