Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez środkową część Europy aż do północnych Włoch, Jugosławii i Bułgarii, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie rozwojowe i bionomia S. ferrea (Schrank) są dość dobrze poznane, m. in. również w Polsce (Strojnowski 1961), jako szkodnika gałęzi jabłoni domowej — Malus domestica Borb. Poza tym w piśmiennictwie jako roślina żywicielska najczęściej jest podawana lipa — Tilia L., rzadziej inne drzewa liściaste, jak topole — Populus L., buk — Fagus L., wiązy — Ulmus L., grab zwyczajny — Carpinus betulus L., wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba uszata — S. aurita L., orzech włoski — Juglans regia L., leszczyna — Corylus avellana L. Opadane przez larwy są głównie obumarłe lub usychające gałęzie, przeważnie o średnicy około 2-5 cm, również obłamane lub ścięte, będące w stanie rozkładu i leżące na wilgotnej ziemi, niekiedy, ale bardzo rzadko, atakowane są pnie i grube gałęzie. Larwy początkowo żerują w zewnętrznej warstwie kory i pod korą, a po przezimowaniu larwa wdrąża się w drewno, w cienkich gałęziach docierając do rdzenia. Na końcu chodnika sporządza komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu-maju. Wylęgnięte imago po krótkim spoczynku w komorze wydobywa się na zewnątrz. Chrząszcze są spotykane zwykle na roślinach żywicielskich do lipca, pojedyncze osobniki także w sierpniu; dla uzyskania dojrzałości płciowej wymagają żeru uzupełniającego — odżywiają się liśćmi oraz młodą korą drzew liściastych. Generacja jednoroczna, niekiedy rozwój może być przedłużony do dwóch lat.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Mętno Reineck 1919
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Sicko Schmidt G. 1935
KFP 15 Pojezierze Mazurskie brzeg jeziora Drwęckiego koło Ostródy Górny 1979
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Łoś K.*
KFP 15 Nizina Mazowiecka Radziejowice Nowakowski E.*
KFP 15 Puszcza Białowieska Oddział 402C Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930, Kolbe W. 1927, Polentz 1942
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Trzebnica Śliwiński Z.*
KFP 15 Górny Śląsk Racibórz Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 15 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856
KFP 15 Górny Śląsk Bytom Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mydlniki koło Krakowa Strojnowski 1961
KFP 15 Wyżyna Małopolska Łódź-Las Łagiewnicki Łoś K.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b
KFP 15 Nizina Sandomierska Gościeradów koło Zaklikowa Hildt 1917
KFP 15 Sudety Zachodnie Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892, Gerhardt 1899, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Polentz 1939b, Śliwiński 1961
KFP 15 Sudety Wschodnie góra Biskupia Kopa Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kolbe W. 1927
KFP 15 Beskid Zachodni Góry Cieszyńskie Reitter 1870
KFP 15 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Heyrovský 1930
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Kuhnt 1912
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884