Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Cardoria) scutellata (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o pontyjsko-pannońskim typie rozmieszczenia, w Polsce z całą pewnością nie stwierdzony, a jedyna, ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Śląsku nie została później nigdzie potwierdzona. Najbliżej od naszych granic położone stanowiska znajdują się na terenach o charakterze stepowym w Słowacji i na Morawach, gdzie znajdowano go bardzo rzadko. Bionomia i roślina żywicielska nie są dotychczas poznane. Omawiany gatunek występuje na suchych łąkach, polanach, przydrożach i pobrzeżach ogrodów, zasiedlając suche, nasłonecznione gleby, skąpo porośnięte roślinnością trawiastą i zielną.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Schilsky 1888)