Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Phytoecia) cylindrica (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie (prócz północnych prowincji Fennoskandii), Azji Północnej i Środkowej, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie tereny otwarte i szerokie polany śródleśne. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w komorach poczwarkowych założonych przez larwy w roślinach żywicielskich, ukazują się w kwietniu-maju i występują do lipca głównie na kwiatach różnych bylin. Samice składają jaja pojedynczo w żywe tkanki łodyg o średnicy 5-6 mm, robiąc uprzednio na nich nacięcia, przeważnie w górnej części łodygi poniżej kwiatostanu. Młode larwy drążą chodniki w łodydze do rdzenia, następnie odżywiając się wewnętrznymi tkankami, drążą chodnik w kierunku podstawy łodygi, a w miarę jak ona usycha larwa kontynuuje żer na ścianach wewnętrznych. Roślinami żywicielskimi larw są gatunki z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae): świerząbek gajowy — Chaerophyllum temulum L., barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium L., trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., jarzmianka większa — Astrantia maior L. oraz marchew zwyczajna — Daucus carota L. Larwy notowano jako szkodniki roślin uprawnych i lekarskich. W sierpniu starsza larwa robi komorę poczwarkową w górnej części korzenia. Wylęgnięta postać dojrzała zimuje w komorze poczwarkowej. Niekiedy larwy zimują w korzeniu i cały cykl rozwojowy przedłuża się do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Elbląg Lentz 1879
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Góra Gerhardt 1903, Gerhardt 1910
KFP 15 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Strojny 1974c
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Kocie Góry Sembrat 1948
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Las Krzyszkowicki koło Krakowa Kotula 1873
KFP 15 Roztocze Tenenbaum 1918
KFP 15 Sudety Wschodnie Złoty Stok Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 15 Beskid Zachodni Cieszyn Heyrovský 1930
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Beskid Wschodni Kańczuga koło Przeworska Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Beskid Wschodni Węgierka koło Roźwienicy Śliwiński Z.*
KFP 15 Bieszczady Dolina Rabego pod Baligrodem Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Zebe G. 1857
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Rendschmidt i Schummel 1837, Kuhnt 1912, Pax 1921
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Karpaty Zachodnie» Hildt 1917
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873