Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phytoecia (Phytoecia) icterica (Schaller, 1783)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową część Europy oraz Azję Północną po Ałtaj i północne Chiny, notowany poza tym z Azji Mniejszej, Kaukazu i Armenii. W środkowej części Europy zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie do około 1200 m n.p.m. W Polsce należy do rzadkości — notowano go z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje na ciepłych terenach otwartych, zwłaszcza na nasłonecznionych zboczach pagórków, suchych łąkach, skarpach i niezadrzewionych przydrożach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, przeważnie na roślinach żywicielskich, jakimi są pasternak zwyczajny — Pastinaca sativa L,, marchew zwyczajna — Daucus carota L. i biedrzenica mniejsza — Pimpinella saxifraga L. Cykl rozwojowy tego gatunku trwa dwa lata. Larwy żerują w łodygach, skąd przenikają do korzenia, tylko niekiedy do części wierzchołkowej. Odżywiają się tkankami wewnętrznymi łodygi, pozostawiając tylko cienką warstwę zewnętrz­ną, na skutek czego łodyga przeważnie łamie się w części nasadowej. Larwa pozostaje w korzeniu, gdzie nadal żeruje. Po przezimowaniu sporządza pionowo ułożoną komorę poczwarkową.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1893c, Gerhardt 1908b, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Neresheimer i Wagner H. 1932b, Schmidt G. 1952, Horion 1974, Gutowski 1984b); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów (Hildt 1917); Dolny Śląsk (Gerhardt 1893c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Polentz 1938, Polentz 1939b, Polentz 1944, Polentz 1949); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Dietl 1903b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Wyżyna Małopolska: Janowice koło Sandomierza (Wanat M.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)