Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phytoecia (Phytoecia) icterica (Schaller, 1783)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową część Europy oraz Azję Północną po Ałtaj i północne Chiny, notowany poza tym z Azji Mniejszej, Kaukazu i Armenii. W środkowej części Europy zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie do około 1200 m n.p.m. W Polsce należy do rzadkości — notowano go z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje na ciepłych terenach otwartych, zwłaszcza na nasłonecznionych zboczach pagórków, suchych łąkach, skarpach i niezadrzewionych przydrożach. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, przeważnie na roślinach żywicielskich, jakimi są pasternak zwyczajny — Pastinaca sativa L,, marchew zwyczajna — Daucus carota L. i biedrzenica mniejsza — Pimpinella saxifraga L. Cykl rozwojowy tego gatunku trwa dwa lata. Larwy żerują w łodygach, skąd przenikają do korzenia, tylko niekiedy do części wierzchołkowej. Odżywiają się tkankami wewnętrznymi łodygi, pozostawiając tylko cienką warstwę zewnętrz­ną, na skutek czego łodyga przeważnie łamie się w części nasadowej. Larwa pozostaje w korzeniu, gdzie nadal żeruje. Po przezimowaniu sporządza pionowo ułożoną komorę poczwarkową.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1893c, Gerhardt 1908b, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Neresheimer i Wagner H. 1932b, Schmidt G. 1952, Horion 1974, Gutowski 1984b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Warszawa-Grochów Hildt 1917
KFP 15 Dolny Śląsk Gerhardt 1893c, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Polentz 1938, Polentz 1939b, Polentz 1944, Polentz 1949
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Dietl 1903b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b
KFP 15 Wyżyna Małopolska Janowice koło Sandomierza Wanat M.*
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 15 «Beskidy» Heyrovský 1930
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858