Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phytoecia (Phytoecia) nigricornis (Fabricius, 1781b)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący niemal w całej Europie od południowych prowincji Szwecji i Finlandii oraz Karelii do krajów śródziemnomorskich, docierający na wschód przez europejską część ZSRR i Syberię Zachodnią do Ałtaju i górnego dorzecza Obu. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, sięgając w Alpach do wysokości około 2000 m n.p.m. W Polsce jest znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje na ciepłych, odkrytych miejscach — na nieużytkach, na suchych pobrzeżach lasów i łąkach śródleśnych, niezalesionych zboczach i skarpach w zespołach roślinnych, w skład których wchodzą byliny należące do rodziny złożonych (Compositae). Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju-czerwcu i przeżywają do lipca. Przebywają w ciągu dnia głównie na roślinach lęgowych, ujawniając aktywność w godzinach przedwieczornych, kiedy to odbywają loty w poszukiwaniu pokarmu dla siebie i roślin odpowiednich do złożenia jaj. Cykl rozwojowy tego gatunku przebiega w ciągu dwu lat. Jaja są składane w nacięciach na łodygach bylin. Jako rośliny żywicielskie larw podawano: wrotycz pospolity — Tanacetum vulgare L. oraz gatunki należące do bylic— Artemisia L., nawłoci — Solidago L. i złocieni — Chrysanthemum L. Larwa drąży w łodydze chodnik w dół, docierając pod jesień do korzenia, gdzie przezimowuje. W następnym roku żeruje w korzeniu do lipca-sierpnia, następnie sporządza komorę poczwarkową. Wylęgnięte imago pozostaje w niej na zimę.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Jaśkowa Dolina (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Siedlisko koło Głogowa (Gerhardt 1909d); Nizina Mazowiecka (Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Polentz 1942, Polentz 1944, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Góra Zelejowa (Śliwiński Z.*), Grotniki koło Zgierza (Wanat M.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1852); Beskid Wschodni: Kańczuga koło Przeworska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951, Horion 1974); «Śląsk» (Schilling i Rendschmidt 1833, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: — locus typicus! dla Ph. solidaginis Bach