Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Phytoecia) pustulata (Schrank, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, sięgający na wschód do Uralu Południowego i północnego Kazachstanu, wykazywany także z zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce jest chrząszczem rzadko i sporadycznie poławianym, notowanym z nielicznych stanowisk położonych w ośmiu krainach, przy czym wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w Gdańsku wydaje się niewiarygodna. Występuje w miejscach ciepłych, silnie nasłonecznionych, gdzie rosną byliny należące do rodziny złożonych — Compositae. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju-czerwcu i są spotykane do lipca. W ciągu dnia ukrywają się wśród przyziemnych części roślin, dopiero pod wieczór odbywają loty. Generacja dwuletnia. Jako materiał pokarmowy dla larw służą tkanki wewnętrzne łodyg roślin należących do krwawników — Achillea L., bylic — Artemisia L., złocieni — Chrysanthemum L. i wrotycza pospolitego — Tanacetum vulgare L. Larwa drąży chodnik od góry w kierunku korzenia, w rdzeniu lub w wewnętrznej warstwie łodygi. Pod jesień wdrąża się w przy korzeniową część łodygi lub w szyję korzeniową, gdzie przezimowuje. Wiosną i latem następnego roku larwa żeruje w korzeniu, a w sierpniu sporządza w nim komorę poczwarkową. Imago po wykluciu pozostaje w niej na zimę i opuszcza ją podczas ciepłych dni wiosennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Czelin woj. Szczecin (Reineck 1919, Lipp 1940), Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Griep 1939, Griep 1939b); Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński (Lentz 1857, Lentz 1866); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Schreiber 1906, Weyrich 1930, Neresheimer i Wagner H. 1932b, Schmidt G. 1938b); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Polentz 1949); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960), Radoszki koło Sandomierza (Ziarko S.*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Gravenhorst 1836, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe