Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Phytoecia) pustulata (Schrank, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, sięgający na wschód do Uralu Południowego i północnego Kazachstanu, wykazywany także z zachodniej części Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Iranu. W Polsce jest chrząszczem rzadko i sporadycznie poławianym, notowanym z nielicznych stanowisk położonych w ośmiu krainach, przy czym wzmianka sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w Gdańsku wydaje się niewiarygodna. Występuje w miejscach ciepłych, silnie nasłonecznionych, gdzie rosną byliny należące do rodziny złożonych — Compositae. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju-czerwcu i są spotykane do lipca. W ciągu dnia ukrywają się wśród przyziemnych części roślin, dopiero pod wieczór odbywają loty. Generacja dwuletnia. Jako materiał pokarmowy dla larw służą tkanki wewnętrzne łodyg roślin należących do krwawników — Achillea L., bylic — Artemisia L., złocieni — Chrysanthemum L. i wrotycza pospolitego — Tanacetum vulgare L. Larwa drąży chodnik od góry w kierunku korzenia, w rdzeniu lub w wewnętrznej warstwie łodygi. Pod jesień wdrąża się w przy korzeniową część łodygi lub w szyję korzeniową, gdzie przezimowuje. Wiosną i latem następnego roku larwa żeruje w korzeniu, a w sierpniu sporządza w nim komorę poczwarkową. Imago po wykluciu pozostaje w niej na zimę i opuszcza ją podczas ciepłych dni wiosennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Czelin woj. Szczecin Reineck 1919, Lipp 1940
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Lipp 1935, Griep 1939, Griep 1939b
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Lidzbark Warmiński Lentz 1857, Lentz 1866
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Schreiber 1906, Weyrich 1930, Neresheimer i Wagner H. 1932b, Schmidt G. 1938b
KFP 15 Nizina Mazowiecka Hildt 1917, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Polentz 1949
KFP 15 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960
KFP 15 Wyżyna Małopolska Radoszki koło Sandomierza Ziarko S.*
KFP 15 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936
KFP 15 «Prusy» Dommer 1850, Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Horion 1951
KFP 15 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Gravenhorst 1836, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 15 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe