Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony od Wysp Brytyjskich, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii aż po kraje śródziemnomorskie, Afrykę Północną, Azję Mniejszą, Kaukaz i Zakaukazie, przekraczający na wschód Ural i dochodzący do dorzecza Obu oraz Ałtaju. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. T. praeusta (L.) był od dawna notowany w całej Europie jako szkodnik drzew owocowych, zarówno w stadium larwy, jak i postaci dojrzałej, mimo to znajomość jego morfologii i bionomii w piśmiennictwie światowym ograniczała się do fragmentarycznych danych. Poszerzony zakres wiadomości o tym gatunku zawiera monografia polskiego badacza R. Strojnowskiego (1963). Postacie dojrzałe T. praeusta (L.), o polskiej nazwie naśliwiec lilipucik, ukazują się wiosną w okresie kwitnienia drzew owocowych. Imagines żerują na liściach, a larwy w cienkich gałązkach drzew i krzewów należących do różnych rodzin, przede wszystkim do rodziny różowatych (Rosaceae), wśród których znajdują się drzewa owocowe: śliwa domowa — Prunus domestica L., grusza pospolita — Pirus communis L., jabłoń domowa — Malus domestica Borb., wiśnia pospolita — Cerasus vulgaris Mill. i czereśnia — C. avium (L.) Moench. Imagines są aktywne i odbywają loty w słoneczne i bezwietrzne dni przy temperaturze około 20°C. Samica składa jaja pod korę gałązek, robiąc uprzednio na korze poprzeczne nacięcie. Larwy żerują w łyku, następnie wgryzają się w miazgę, a pod jesień poszerzając chodnik nadgryzają drewno. Po diapauzie zimowej larwa wdrąża się w drewno i wygryza hakowatą komorę poczwarkową, sięgającą w cienkich gałęziach do rdzenia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Lipp 1935, Lipp 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schreiber 1906, Dittrich 1911, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Ciszkiewicz 1929, Skwarra 1929, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Riabinin 1961, Śliwiński 1961, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*), Opiesin koło Zduńskiej Woli (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Mokrzecki 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Minkiewicz 1937, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Wrocław-Swojec, Wrocław-Opatowice (Strojny 1974c), Stary Wołów, góra Radunia koło Sobótki (Tarnawski*); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Gutowski J.M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Kapuściński 1963, Strojnowski 1963); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Hildt 1917, Kinel 1919, Minkiewicz 1935b, Kapuściński 1963, Strojnowski 1963, Strojnowski 1965); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Śliwiński 1961, Kapuściński 1963, Strojnowski 1963, Dominik 1966c), rezerwat Dalejów, rezerwat Skały Piekło koło Niekłania (Nowakowski E.*), Łódź-Ruda Pabianicka (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Słupia Nowa (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Puławy i okolice (Jakobson 1915b, Woroniecka 1924, Ciszkiewicz 1925, Ruszkowski J.W. 1933), okolice Lublina (Riabinin 1961); Roztocze: Rogóźno woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Kotlina Sandomierska (Strojnowski 1963), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Kapuściński 1963, Strojnowski 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Lubelszczyzna i Kieleckie» (Woroniecka 1924b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Beskid Zachodni: Staszowa woj. Nowy Sącz — locus typicus! dla T. praeusta f. schmidti Kap.
Górny Śląsk: Taciszów — locus typicus! dla T. praeusta f. lessaeri Kap.
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zakrzówek — locus typicus! dla T. praeusta f. pseudostarki Kap.