Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus affinis Frölich, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w trzech podgatunkach, z których podgatunek nominotypowy obejmuje zasięgiem większą część środkowej i południowej Europy, B. affinis ruthenicus Becker występuje w południowo-wschodniej części Europy Południowej, na Kaukazie, w Azji Środkowej i Syberii południowo-zachodniej. Trzeci podgatunek B. affinis monticola Bed. opisano z Afryki Północnej. W Polsce występuje podgatunek nominotypowy. Jest znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Żyje na grochu błękitnopurpurowym — Pisum arvense L. i na różnych gatunkach groszków — Lathyrus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Górowo Iławieckie (Letzner 1886); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszczyce woj. Sieradz (Osterloff 1882), Kostrzyn (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa, Podkowa Leśna (Borowiec L.*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Borowiec L.*); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica, Lubin (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Legnica (Gerhardt 1888d); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Sieniawy (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie: koło Wałbrzycha (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910), Srebrna Góra (Borowiec L.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Borowiec 1980); «Prusy» (Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)