Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus brachialis Fahraeus in Schönherr, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w Europie Południowej, Afryce Północnej, Azji Mniejszej i na Kaukazie, poza tym importowany do Ameryki Północnej, gdzie się zaaklimatyzował. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska, od przeszło 50 lat nie znajdowany, ale istnieje możliwość odszukania tego chrząszcza na stanowiskach kserotermicznych w południowej części kraju. Larwy żerują w nasionach wyk — Vicia L., zwłaszcza wyki kosmatej — V. villosa Roth, a także w. ptasiej — V. cracca L., w. pannońskiej — V. pannonica Cr. i w. siewnej — V. sativa L. Jako roślinę żywicielską podawano też soczewicę jadalną — Lens esculenta Mnch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927, Kolbe W. 1928); «Śląsk» (Borowiec 1980)