Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchus ervi Frölich, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący Podobszar Śródziemnomorski, Azję Mniejszą i Bliski Wschód. Bywa zawlekany do środkowej części Europy, gdzie w niektórych rejonach stwierdzono kilkuletnią aklimatyzację. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym tylko z trzech krain, a ogólnikowe dane o występowaniu w byłych Prusach opierały się na znaleziskach w okolicy Kaliningradu (RFSRR). Czy w naszym kraju jest na stałe zadomowiony, winny wykazać dalsze obserwacje roślin żywicielskich, jakimi są soczewica jadalna — Lens esculenta Mnch. oraz różne gatunki groszków — Lathyrus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Borowiec 1980); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922), Rzepin (Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Borowiec 1980); «Prusy» (Lentz 1856, Schilsky 1888); «Śląsk» (Borowiec 1980)