Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Bruchus rufimanus Boheman in Schönherr, 1833
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i południowej części Europy, Afryce Północnej i na Kaukazie, ponadto zawleczony i zaaklimatyzowany w Ameryce Północnej. Larwy żerują w nasionach różnych wyk — Vicia L., zwłaszcza w bobie — Vicia faba L., rzadziej w nasionach grochu zwyczajnego — Pisum sativum L. i soczewicy jadalnej — Lens esculenta Mnch. W jednym nasieniu bobu może rozwijać się kilka larw. Okres pojawu nowego pokolenia imagines przypada na lipiec-wrzesień i waha się w zależności od terminu siewu i dojrzewania bobu oraz warunków siedliska. Część osobników opuszcza nasiona i zimuje w powierzchniowej warstwie gleby, a część pozostaje w nasionach i jest zwykle przenoszona do magazynów lub innych pomieszczeń, skąd wiosną wywędrowują na pola uprawne.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako: