Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchidius bimaculatus (Olivier, 1795b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w środkowej Europie i części Europy Południowej, Afryce Północnej, Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie. W Polsce notowany pod koniec ubiegłego wieku tylko z jednego stanowiska na Mazowszu oraz ogólnikowo ze Śląska na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat w miejscowości Mistek leżącej w Czechosłowacji. Współczesne występowanie omawianego gatunku w naszym kraju wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Jako rośliny żywicielskie larw były podawane różne gatunki lucerny — Medicago L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 15 Nizina Mazowiecka Załęże Duże koło Grójca Osterloff 1882
KFP 15 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 15 «Śląsk» Kuhnt 1912, Borowiec 1980