Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchidius lividimanus (Gyllenhal in Schönherr, 1833)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w południowej części środkowej Europy, Europie Południowej i Afryce Północnej. W Polsce z całą pewnością dotychczas nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się jedynie na doniesieniu E. Reittera (1870) o znalezieniu tego chrząszcza w dolinie Ostrawicy na Morawach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.