Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchidius nanus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową część środkowej Europy, Europę Południową, Afrykę Północną i Kaukaz. W Polsce nie został stwierdzony z całą pewnością. Ogólnikowe wzmianki z końca ubiegłego wieku o występowaniu tego gatunku na Śląsku nie znalazły później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: