Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchidius varius (Olivier, 1795b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową część środkowej Europy, Europę Południową, Afrykę Północną i Kaukaz. U nas z całą pewnością nie stwierdzony; omyłkowo zaliczony przez L. Borowca (1980) do chrząszczy krajowych. Ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Polsce opierała się na danych odnoszących się do jednego stanowiska na Podolu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: