Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) atroapterus (De Geer, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek nadmorski, rozmieszczony wzdłuż wybrzeży Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku — od północnej Hiszpanii po południowy Bałtyk, notowany też z południowych wybrzeży Norwegii i Szwecji. W Polsce wykazany z kilku stanowisk nadmorskich, głównie z okolic Gdańska. Zasiedla wydmy piaszczyste, prowadząc w ciągu dnia skryty tryb życia. Postacie dojrzałe spotykano od maja do września wśród traw: piaskownicy zwyczajnej — Ammophila arenaria Link i honkenii piaskowej — Honckenya peploides (L.) Ehrh. Larwy żerują na korzeniach piaskownicy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.