Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) hormuzachii Penecke, 1935
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, gdyż do niedawna uważany za odmianę O. (A.) ligustici (L.). Notowany z Karpat Wschodnich, w Karpatach Zachodnich jedynie z południowej części doliny Popradu i ogólnikowo z Tatr. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na podstawie wzmianki sprzed przeszło 30 lat. Bionomia słabo poznana. Populacje postaci dojrzałych charakteryzują się równym stosunkiem ilościowym samców i samic.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: południowa część doliny Popradu (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966); Tatry (Frieser 1981, Koch K. 1992); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Koch K. 1992); «Karpaty Wschodnie» (Smreczyński 1966, Koch K. 1992); «Karpaty Północne» (Frieser 1981, Koch K. 1992)