Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Arammichnus) ligustici (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu, Kazachstanu, Turkmenii i Azji Mniejszej. Chrząszcz bardzo zmienny, tworzy liczne formy lokalne, zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej Europie, skąd opisano te formy jako odrębne gatunki, ale przeważnie uważa się je tylko za odmiany O. (A.) ligustici (L.). W Polsce gatunek pospolity, rozsiedlony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. U nas rozmnaża się głównie partenogenetycznie; cykl rozwojowy dwuletni. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do sierpnia, są aktywne głównie nocą, żerują na różnych roślinach zielnych, rzadziej na drzewach liściastych. Jeden osobnik składa od połowy maja do końca czerwca 100-400 jaj. Jaja są składane do gleby na głębokość 2-5 cm, blisko roślin żywicielskich. Larwy żerują głównie na drobnych korzeniach, ale uszkadzają również korzenie główne. Po przezimowaniu larwy żerują nadal do lipca-sierpnia, następnie przepoczwarczają się w owalnej komorze. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodni. Gatunek notowany często jako szkodnik upraw rolniczych. W piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie były podawane: koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna białoróżowa — T. hybridum L, koniczyna krwistoczerwona — T. incarnatum L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., wyka wąskolistna — Vicia angustifolia L., nostrzyk żółty — Melilotus officinalis (L.) Lam., cykoria podróżnik — Cichorium intybus L., marchew zwyczajna — Daucus carota L., szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L., winorośl właściwa — Vitis vinifera L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L. i mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Helm 1897, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Honczarenko 1973
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Grentzenberg 1896, Zumpt 1931, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1967, Honczarenko 1970, Honczarenko 1977, Gotwald 1968
KFP 19 Pojezierze Mazurskie woj. olsztyńskie Wengris 1961
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Osterloff 1882, Schmidt H. 1908, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Wiliński 1959b, Łącki 1960, Górny 1968, Gromadzka 1980, Stachowiak P. i Baraniak 1980
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Ruszkowski J.W. 1925b, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Romankow 1963, Honczarenko 1977, Gromadzka 1980, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982
KFP 19 Podlasie Puszcza Knyszyńska — oddział Supraśl Lasoń A.*
KFP 19 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1876d, Gerhardt 1890b, Grosser 1911, Kagan i in. 1963b, Pomorski 1984
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846
KFP 19 Górny Śląsk Łubowice, Racibórz Roger 1856
KFP 19 Górny Śląsk Jaworzno Stefek 1939
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1936, Smreczyński 1950, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Osterloff 1882, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Romankow 1963, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Zagaje Grzegorzewickie, Św. Krzyż Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Osterloff 1882, Ruszkowski J.W. i Krasucki 1935, Kuntze R. 1936, Wiliński 1959b, Miczulski 1961, Ziarkiewicz 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Romankow 1963, Honczarenko 1964, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Trojanowski i in. 1989, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Romankow 1960, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Rzeszów Jabłoński 1869
KFP 19 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 19 Beskid Zachodni Anonim 1867b, Stobiecki 1883, Smreczyński 1936, Smreczyński 1950, Smreczyński 1960b, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Solari F. 1932, Trella 1934, Lona 1936, Smreczyński 1950, Petryszak 1982
KFP 19 Bieszczady Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b
KFP 19 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1950, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Kéler 1927
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Brischke 1883
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1854b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kéler 1927, Smreczyński 1936
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966
KFP 19 «Podkarpacie» Smreczyński 1960b
KFP 19 «Galicja» Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 19 «województwo bydgoskie» Romankow 1963
KFP 19 «województwo krakowskie» Juszczyk 1950, Romankow 1963

Uwagi:
Beskid Wschodni: Przemyśl — locus typicus! dla O. polonicus F. Solari