Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) orbicularis (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Wschodniej, na zachód docierający do Austrii, Słowacji i Polski. Dane o występowaniu tego ryjkowca w naszym kraju były kwestionowane przez niektórych autorów. Ostatnio na podstawie materiałów muzealnych z ubiegłego stulecia O. (A.) orbicularis (Herbst) został wykazany ogólnikowo z Karkonoszy, Rabki i Tatr. Według dodatkowych informacji (M. Mazur*) okazy dowodowe znajdują się w zbiorach: Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pan w Krakowie (Rabka — coll. W. Dybowski, Tatry — coll. E. Wróblewski) oraz w Eberswaldzie (Karkonosze — coll. K Letzner). Dane sprzed przeszło 130 lat o występowaniu tego gatunku na Śląsku i w Beskidzie Zachodnim były zakwestionowane przez J. Gerhardta (1891e) i autor ten później (1910) nie zaliczył O. (A.) orbicularis (Herbst) do chrząszczy śląskich. O występowaniu tego ryjkowca na Roztoczu wątpi S. Smreczyński (1960). Wzmianki o występowaniu w Beskidzie Wschodnim (M. Nowicki 1858, 1864) nie były uwzględnione w spisie chrząszczy krajowych (M. Łomnicki 1913, Smreczyński 1966), natomiast M. Mazur (1992) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) zaliczają omawiany gatunek do fauny Polski.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Zebe G. 1853); Górny Śląsk (Zebe G. 1853); Roztocze: Buczyna Gorajska (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Mazur M. 1992); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Rabka (Mazur M. 1992); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864); Tatry (Mazur M. 1992); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Bach 1854, Stierlin 1861, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Horion 1951); «Sudety» (Osterloff 1881); «Beskidy» (Kolbe W. 1916b, Reitter 1916)