Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) tristis (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, sięgający na wschód po Azję Środkową, notowany też z Danii, południowej Szwecji i Finlandii. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie umiarkowanie wilgotne stanowiska. Rozwój larwalny nie znany. Postacie dojrzałe poławiano od marca do sierpnia na bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L., szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L., wrotyczu pospolitym — Tanacetum vulgare L. oraz gatunkach z rodzaju malina — Rubus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1897, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie (Bach 1854, Hübner [2] 1883, Brischke 1887, Grentzenberg 1896, Griep 1939b), okolice Słupska (Mazur M.*); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1978b), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), okolice Iławy (Mazur M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Weise 1872, Schumann 1908, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1882), okolice Warszawy (Smreczyński 1932), Warszawa (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Podlasie: Knyszewicze koło Szudziałowa (Lasoń A.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1936, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wanat 1987, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Cmoluch 1980); Wyżyna Lubelska (Honczarenko 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870), Terespol woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Kosobudy (Cmoluch 1987); Nizina Sandomierska: Wólka Niedźwiecka (Jabłoński 1869); Sudety Wschodnie (Kelch 1846); Beskid Zachodni (Stefek 1939, Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Trella 1934, Smreczyński 1936); Tatry (Osterloff 1882); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Zebe G. 1853, Horion 1951); «Śląsk» (Schilling 1842b, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)