Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) velutinus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozsiedlony gatunek od Azji Środkowej po Europę Południową oraz ciepłe obszary w południowej części Europy Środkowej. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk na Wyżynie Małopolskiej, Wyżynie Lubelskiej oraz z Krakowa. Występuje głównie w biotopach kserotermicznych; poławiano go od lutego do września na suchych murawach, nasłonecznionych zboczach i w zaroślach kserotermicznych. Obserwowano żerowanie chrząszczy na koniczynie białej — Trifolium repens L. oraz na janowcach — Genista L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.