Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dodecastichus) geniculatus (Germar, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący na obszarach górzystych w południowo-wschodnich Niemczech, północnych Włoszech, w Alpach oraz północnej części Półwyspu Bałkańskiego, notowany też ze stanowisk górzystych wokół Kotliny Pannońskiej. Zasiedla doliny rzeczne, łąki i torfowiska. Postacie dojrzałe występują na krzewach i drzewach liściastych, rzadziej iglastych. Larwy żerują na korzeniach. W Polsce brak udokumentowanych danych o występowaniu tego ryjkowca na naszym obszarze. Dawniejsze doniesienia, z ubiegłego stulecia i początku wieku XX, nie miały później potwierdzeń. Według M. Nowickiego (1873) omyłkowo wykazany ogólnikowo z Tatr i Galicji na podstawie źle oznaczonego okazu. O występowaniu na Śląsku wątpi J. Gerhardt (1891e). Również S. Smreczyński (1932) uważa, że dane o występowaniu O. (D.) geniculatus (Germ.) w okolicach Warszawy opierają się na pomyłce, a w kluczu do oznaczania krajowych ryjkowców (1966) nie zalicza tego gatunku do fauny Polski. Prawdopodobnie na podstawie błędnych doniesień wykazywany był ogólnikowo ze Śląska oraz z Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Nizina Mazowiecka koło Warszawy Osterloff 1882
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kruszyna koło Częstochowy Lgocki 1908
KFP 19 Tatry Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868
KFP 19 Polska Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951, Frieser 1981
KFP 19 «Beskidy» Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910