Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Dodecastichus) geniculatus (Germar, 1817)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek występujący na obszarach górzystych w południowo-wschodnich Niemczech, północnych Włoszech, w Alpach oraz północnej części Półwyspu Bałkańskiego, notowany też ze stanowisk górzystych wokół Kotliny Pannońskiej. Zasiedla doliny rzeczne, łąki i torfowiska. Postacie dojrzałe występują na krzewach i drzewach liściastych, rzadziej iglastych. Larwy żerują na korzeniach. W Polsce brak udokumentowanych danych o występowaniu tego ryjkowca na naszym obszarze. Dawniejsze doniesienia, z ubiegłego stulecia i początku wieku XX, nie miały później potwierdzeń. Według M. Nowickiego (1873) omyłkowo wykazany ogólnikowo z Tatr i Galicji na podstawie źle oznaczonego okazu. O występowaniu na Śląsku wątpi J. Gerhardt (1891e). Również S. Smreczyński (1932) uważa, że dane o występowaniu O. (D.) geniculatus (Germ.) w okolicach Warszawy opierają się na pomyłce, a w kluczu do oznaczania krajowych ryjkowców (1966) nie zalicza tego gatunku do fauny Polski. Prawdopodobnie na podstawie błędnych doniesień wykazywany był ogólnikowo ze Śląska oraz z Polski.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: koło Warszawy (Osterloff 1882); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kruszyna koło Częstochowy (Lgocki 1908); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868); Polska (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Frieser 1981); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)