Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dodecastichus) inflatus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy, docierający na południe do północnych Włoch, Alp Wschodnich i Bośni; okazy z Polski należą do rasy środkowoeuropejskiej O. inflatus var. salebrosus Boh. W naszym kraju notowany głównie z Karpat i Sudetów, ze stanowisk powyżej 450 m n.p.m. aż do strefy subalpejskiej, poza tym z kilku stanowisk niżowych w dolinie Wisły i w okolicach Pucka. Spotykany zwłaszcza nad potokami na drzewach, krzewach i roślinach zielnych, na powierzchni gleby koło roślin, w ściółce, pod opadłym igliwiem i listowiem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Pucka (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966); Pojezierze Pomorskie: nadl. Dębowo (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Wendeler 1918); Nizina Mazowiecka: Morysinek koło Warszawy (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991d); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Cmoluch 1981); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859); Beskid Zachodni (Leder 1872, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1915, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1936, Dieckmann 1966c, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Pieniny (Tenenbaum 1931, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Gabriel 1899, Smreczyński 1936, Jakuczun 1979, Frieser 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schilling 1842b, Schilling 1845, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1913b, Reitter 1916, Lona 1936, Horion 1951, Frieser 1981); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Frieser 1981); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1960b); «Sudety» (Smreczyński 1966); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)