Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dodecastichus) pulverulentus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący obszary górzyste we wschodniej części Europy Środkowej, W Polsce znany z nielicznych stanowisk w Karpatach, przy czym według S. Smreczyńskiego (1955c) wykazany z okolicy Przemyśla przez T. Trellę (1934) na podstawie okazu oznaczonego jako O. niger a. villosopunciatus Gyll. Poławiany na różnych drzewach i krzewach oraz szczawiach — Rumex L., które przypuszczalnie mogą być jego roślinami żywicielskimi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.