Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) armadillo (Rossi, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem tereny górzyste w północno-zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, południowej części Europy Środkowej, na zachód docierający do środkowych Włoch, Alp, Wogezów, Gór Środkowych i południowej Nadrenii. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Wykazany wprawdzie przez S. Smreczyńskiego(1936) z Kotliny Nowotarskiej na podstaw: jednego okazu (zbiór M. Rybińskiego), jakoby znalezionego w Zakopanem, a później (1966) ten sam autor nie zaliczył omawianego gatunku do fauny krajowej. Wzmianka Sz. Tenenbauma (1913) o znalezieniu kilku okazów na Roztocz oraz informacja o bardzo pospolitym występowaniu pod Warszawą — są nie wiarygodne. W ogóle dane o zasiedleniu naszego kraju są z pewnością błędne (Mroczkowski i Stefańska 1992). Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzale poławiano od marca do sierpnia na drzewach iglastych i liściastych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1913); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1936, Smreczyński 1966)