Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) bisulcatus (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w Alpach Wschodnich, Karpatach oraz w górach północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w czterech krainach południowych; dawna wzmianka, sprzed przeszło stu lat, o znalezieniu tego gatunku pod Warszawą, jest niewiarygodna. Spotykany w dolinach górskich na krzewach i drzewach krzaczastych, w wyższych regionach pod kamieniami. Według M. Mazura* występuje w Bieszczadach głównie na połoninach, na świerzbnicach — Knautia L., w Pieninach na leszczynie — Corylus avellaria L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.