Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) depilis (Smreczyński, 1936)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach ekologicznych, wykazywany z Karpat Wschodnich i Siedmiogrodu. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dane o jego występowaniu w trzech krainach południowych (Smreczyński 1996) oraz: w Krakowie (zbiór S. Stobieckiego — M Mazur 1983) opierają się zapewne na błędnym zaetykietowaniu okazów, W kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych O. (O.) depilis (Smrecz.) nie był uwzględniony (Smreczyński 1966), a M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) uważają, że jego występowanie w Polsce jest niemożliwe.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Krzemionki (Mazur M. 1983); Beskid Zachodni: Babia Góra (Smreczyński 1936); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1936); Tatry: Mała Łąka, Kominy Tylkowe, Kondratowa (Smreczyński 1936)