Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) dubius (Ström, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek borealno-alpejski, obejmujący zasięgiem północną część Europy, Grenlandię, Islandię oraz góry w środkowej części Europy i na Półwyspie Bałkańskim. W Europie Środkowej występuje w reglu górnym i w strefie alpejskiej, zwykle pod kamieniami. W Fennoskandii sięga poza koło podbiegunowe, aż do skrajnych prowincji północnych. Jest gatunkiem bardzo zmiennym, tworząc liczne formy lokalne. W Polsce notowany z górzystych terenów w pięciu krainach południowych; ogólnikowe dane ze Śląska Górnego (Osterloff 1882) nie znalazły potwierdzenia, a wzmianka o występowaniu w Prusach Wschodnich opierała się na stanowisku leżącym poza naszymi granicami. Cykl rozwojowy tego chrząszcza nie jest znany; niektórzy autorzy przypuszczają, że larwa żeruje na korzeniach drzew iglastych i traw. Postacie dojrzałe kryją się w dzień pod kamieniami i w ściółce, w nocy wdrapują się na rośliny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Osterloff 1882); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pfeil 1866, Kiesenwetter 1870, Letzner 1870, Letzner 1871, Koltze 1873, Zacharias 1890, Mařan 1945, Horion 1951, Noskiewicz i in. 1961, Stachowiak P. 1988b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854, Gutfleisch 1859, Joseph 1868, Joseph 1869, Pax 1937, Kuśka i Pawłowski 1989); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Rottenberg 1868, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Smreczyński 1936, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1931); Bieszczady (Lasoń A.*); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1870b, Reitter 1913b, Osterloff 1882, Smreczyński 1931, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Szymczakowski 1962b, Łomnicki A. 1963, Jakuczun i Kuśka 1979, Dieckmann 1980); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Holdhaus 1939, Frieser 1981); «Prusy Polskie» (Noskiewicz 1950); «Śląsk» (Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1884c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Pax 1921, Horion 1951, Dieckmann 1980); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Mařan 1945, Horion 1951, Noskiewicz i in. 1961, Dieckmann 1980, Frieser 1981); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1936, Smreczyński 1966); «Polska strona Karpat» (Łomnicki M.A. 1911); «Sudety» (Kiesenwetter 1870, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Pax 1921, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966); «Galicja» (Stierlin 1861); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)