Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Otiorhynchus) ligneus (Olivier, 1807)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej części Europy, na wschód sięgający po Westfalia Nadrenię i Badenię, wykazywany też z nielicznych stanowisk w południowej Skandynawii. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 60 lat o znalezieniu omawianego gatunku w Ojcowie nie znalazła dotychczas potwierdzenia, a S. Smreczyński (1986) nie zaliczył tego ryjkowca do fauny krajowej; według M. Mroczkowskiego i J. Stefańskiej (1992) błędnie wykazany z Ojcowa. Występowanie tego gatunku w Polsce jest możliwe, zwłaszcza w Ojcowie, co może sugerować jego powiązania z nasłonecznionymi glebami wapiennymi. Jako rośliny żywicielskie były podawane: dwurząd wąskolistny — Diplotaxis tenuifolia (Juslen) Dc., rezeda żółtawa — Reseda luteola L., dziewanny — Verbascum L. i żmijowce — Echium L.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Fejfer F. 1924