Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) morio (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek europejski rozprzestrzeniony głównie w górach, od Karpat do Pirenejów, wykazywany nadto ze Szkocji i Sycylii. Występuje głównie w dolinach górskich, sięgając do strefy subalpejskiej, znane są też stanowiska nizinne. W Polsce notowany z pięciu krain południowych oraz oderwanego stanowiska niżowego w okolicy Warszawy. W Karpatach zachodnich występuje forma typowa, a w Bieszczadach O. morio ab. ebeninus Gyll. Ogólnikowo wykazany ze Śląska, ale L. Dieckmann (1980) wątpi o jego występowaniu na tym obszarze. Zasiedla głównie wilgotne i błotniste środowiska. Postacie dojrzałe żerują na liściach lepiężnika różowego — Petasites officinalis Moench i szczawiu alpejskiego — Rumex alpinus L. Cykl rozwojowy nie jest znany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.