Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Otiorhynchus) morio (Fabricius, 1781)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek europejski rozprzestrzeniony głównie w górach, od Karpat do Pirenejów, wykazywany nadto ze Szkocji i Sycylii. Występuje głównie w dolinach górskich, sięgając do strefy subalpejskiej, znane są też stanowiska nizinne. W Polsce notowany z pięciu krain południowych oraz oderwanego stanowiska niżowego w okolicy Warszawy. W Karpatach zachodnich występuje forma typowa, a w Bieszczadach O. morio ab. ebeninus Gyll. Ogólnikowo wykazany ze Śląska, ale L. Dieckmann (1980) wątpi o jego występowaniu na tym obszarze. Zasiedla głównie wilgotne i błotniste środowiska. Postacie dojrzałe żerują na liściach lepiężnika różowego — Petasites officinalis Moench i szczawiu alpejskiego — Rumex alpinus L. Cykl rozwojowy nie jest znany.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.