Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) multipunctatus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od południowo-wschodniej części Europy przez Serbię, Austrię, Węgry i Słowację po środkową i wschodnią Polskę. Występuje głównie na terenach górzystych, granica północna zasięgu w obszarze nizin nie jest dostatecznie wyjaśniona. Jest pospolitym ryjkowcem na lesistych terenach górzystych i nizinnych w środkowej i południowej części kraju; postacie dojrzałe żerują na drzewach iglastych i liściastych, a larwy na ich korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Lentz 1879, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Helm 1897, Gromadzka 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932), Celestynów, Chojnów, Zabieżki (Malkin B.*); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Schnaider Z. 1974, Tomków 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rzeczniów woj. Radom (Osterloff 1882), Widzów woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Wyżyna Miechowska (Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878, Smirnov 1910b, Tenenbaum 1918, Smreczyński 1932, Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Minda-Lechowska 1981, Mazur M. 1992); Roztocze: Kąty koło Zamościa (Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Gawłówek woj. Tarnów (Kotula 1873); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1854); Beskid Zachodni (Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Witrylak 1978, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Starzyk J.R. i Fizia 1984, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886, Rybiński 1897, Smreczyński 1936); Beskid Wschodni (Łomnicki M.A. 1886, Trella 1934, Smreczyński 1936, Schnaider Z. 1962); Bieszczady (Smreczyński 1936, Petryszak 1977); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1870, Łomnicki M.A. 1886, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Letzner 1874b, Smreczyński 1936, Mikulska 1951, Mikulska i Węgorowska 1960, Jakuczun 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Kuntze R. 1936); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Strübing 1860, Lentz 1866); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1829b, Schilling 1842b, Bach 1854, Stierlin 1861, Schilsky 1888b, Weise 1894, Gerhardt 1895c, Dietl 1901, Kuhnt 1912, Polentz 1937, Horion 1951, Frieser 1981); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Weise 1894, Reitter 1913, Winkler A. 1932, Kuntze R. 1936, Horion 1951, Smreczyński 1966); «Karpaty Wschodnie» (Reitter 1916); «Sudety» (Smreczyński 1966); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Reitter 1913b)