Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) niger (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Westfalii i Brandenburgii W Polsce nadrach czarny występuje pospolicie na terenach górzystych oraz lokalnie na stanowiskach nizinnych. Jest polifagiem żerującym na drzewach liściastych i iglastych, zwłaszcza na sosnach i świerkach. Generacja dwuletnia: w maju-sierpniu samica składa około 300-400 jaj, złożami do 60 sztuk, w szpary gleby lub w ściółce. Larwy żerują w glebie na głębokości 2-15 cm, młode na delikatnych korzonkach, starsze na silniejszych korzeniach, mogą się przemieszczać w glebie na korzenie innych roślin. Larwy starsze przezimowują, a przepoczwarzenie następuje w okresie lipiec-wrzesień, w komorze na głębokości 5-8 cm; postacie dojrzałe pozostają w glebie do wiosny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kościerzyna (Schulz C. 1923); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Helm 1897); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Schulz C. 1923); Nizina Mazowiecka: Miłosna pod Warszawą (Osterloff 1882, Trzebiński 1916), Warszawa-Bielany (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Górny Śląsk (Roger 1856, Osterloff 1882, Kolbe W. 1928, Polentz 1936e, Polentz 1937, Smreczyński 1960b, Tomków 1978, Witrylak 1978, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Kulczyński W. 1873, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Smreczyński 1966, Cmoluch 1971); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Damienice (Tomków 1978); Sudety Zachodnie (Matzek 1843b, Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Pfeil 1866, Letzner 1870, Zacharias 1890, Seidlitz 1891, Pudelewicz 1899, Harnisch 1925, Haase J. 1937, Mikulska i Węgorowska 1960, Stachowiak P. 1988b, Stocki 1991); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Gerhardt 1910, Kéler 1927, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Stefek 1939, Mikulska i Węgorowska 1960, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Witrylak 1978, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1938); Bieszczady (Smreczyński 1936, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Starzyk J.R. i Kosior 1985); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Wajgiel 1875, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Mikulska 1951, Mikulska i Węgorowska 1960, Szymczakowski 1962b, Łomnicki A. 1963, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. 1974c, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1886, Kulwieć 1907, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Speiser 1908); «Śląsk» (Weigel 1806, Ratzeburg 1837, Schmidt W.L. 1842, Schilling 1842b, Schilling 1845, Matzek 1843b, Bach 1854, Reitter 1870, Letzner 1871, Łomnicki M.A. 1886, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Pax 1921, Wanka 1927); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Sudety» (Smreczyński 1966); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Pannewitz 1856)