Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) proximus Stierlin, 1861
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, rozsiedlony od Lasu Czeskiego przez Karpaty po Alpy Transylwańskie. W Polsce ryjkowiec pospolity w obrębie całego łuku karpackiego. Występuje od regla dolnego po strefę alpejską. Jest spotykany od wiosny do jesieni pod opadłymi gałązkami i igliwiem, gnijącym drewnem, wśród mchów oraz wśród kęp trawy i ich korzeni. Rozmnaża się partenogenetycznie, w jądrach komórkowych stwierdzono 33 chromosomy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.