Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Otiorhynchus) raucus (Fabricius, 1776)
Opis w KFP:
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony od Francji po Rumunię i od południowej części Europy Północnej po Włochy i północną część Półwyspu Bałkańskiego, na wschód sięga po Kazachstan; zawleczony do Kanady. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, aczkolwiek nie jest znany jeszcze z niektórych krain. Zasiedla głównie otwarte tereny nizinne i pagórkowate, występując zarówno na glebach suchych, jak i wilgotnych. Znajdowany w ogrodach, na polach i łąkach, wrzosowiskach, miejscach ruderalnych, nasłonecznionych pobrzeżach lasu, skarpach i groblach. Jest polifagiem, żerującym na różnych gatunkach krzewów i roślin; przy masowym pojawie powoduje szkody w uprawach warzyw, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i żerują na pączkach liściowych, młodych pędach i na liściach. Chrząszcze są aktywne nocą, w ciągu dnia kryją się w ściółce, w kępach trawy, pod opadłym listowiem i w detrytusie. Rozmnaża się partenogenetycznie. W maju-czerwcu samica składa jaja do gleby. Larwy żerują na korzeniach. Poczwarki pojawiają się w czerwcu-lipcu. W ciągu roku występuje jedno pokolenie lub dwie generacje, dlatego wczesną wiosną spotyka się zimujące postacie dojrzałe i larwy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b, Mazur M. 1993b
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Zumpt 1931
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Kozielec Gotwald 1968, Mazur M. 1993b
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Albien 1905, Gotwald 1968, Mazur M. 1993b
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Szczytno Malkin B.*
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Osterloff 1883, Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bogucki 1974, Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Mazur M. 1993b
KFP 19 Nizina Mazowiecka Osterloff 1883, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Mazur M. 1993b
KFP 19 Podlasie Puszcza Knyszyńska — Pietrasze Lasoń A.*
KFP 19 Puszcza Białowieska Mazur M. 1993b
KFP 19 Dolny Śląsk Wrocław Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984, Mazur M. 1993b
KFP 19 Dolny Śląsk Legnica Kolbe W. 1927
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1936, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Mazur M. 1993b
KFP 19 Wyżyna Małopolska Varendorff 1917b, Kuntze R. 1936, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1993b
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c, Mazur M. 1993b
KFP 19 Wyżyna Lubelska Tenenbaum 1926, Woroniecka 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1963, Cmoluch 1972, Anasiewicz 1964, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Anasiewicz i Cmoluch 1971, Anasiewicz i Cmoluch 1980d, Anasiewicz i Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Machowicz-Stefaniak 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Winiarska 1986, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992
KFP 19 Nizina Sandomierska Schaitter 1870, Mazur M. 1993b
KFP 19 Sudety Zachodnie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1927, Mazur M. 1993b
KFP 19 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Mazur M. 1993b
KFP 19 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Smreczyński 1936
KFP 19 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Mazur M. 1993b
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 «Pomorze» Kéler 1927
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Helm 1897
KFP 19 «Prasy Wschodnie» Helm 1898
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1871, Kuhnt 1912
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 19 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845
KFP 19 «Wielkopolska» Kéler 1927
KFP 19 «województwo rzeszowskie» Czerniakowski 1971