Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) repletus Boheman in Schönherr, 1843
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek o zwartym zasięgu ograniczonym do Kotliny Pannońskiej, notowany też z nielicznych stanowisk na Słowacji i w Polsce. W naszym kraju rzadko spotykany, znany tylko z kilku krain, przy czym wykazany ogólnikowo z okolic Przemyśla (Petryszak i Mazur 1981) na podstawie jednego okazu, bez bliższych danych, ze zbioru T. Trelli (M. Mazur*). O wymaganiach środowiskowych wiadomo niewiele. Sz. Tenenbaum (1931) poławiał imagines na liściach młodych brzózek występujących na terenie bagiennym porośniętym borówką bagienną — Vaccinium uliginosum L. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Mikulska i Węgorowska 1960, Petryszak i Mazur 1981), Klembów, Truskaw, Zabieżki (Malkin B.*); Podlasie (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1966, Cmoluch i Łętowski 1989); Puszcza Białowieska: Hajnówka (Tenenbaum 1931, Petryszak i Mazur 1981), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Łętowski 1989); Nizina Sandomierska: Starzawa nad Wiszną (Trella 1934); Beskid Zachodni: Wojkowa, Tylicz (Knutelski i Kubisz 1993b); Polska (Stierlin 1861, Seidlitz 1891, Reitter 1913b, Winkler A. 1932, Lona 1936, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Reitter 1913b, Winkler A. 1932, Lona 1936, Horion 1951); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Stierlin 1861, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Seidlitz 1891, Reitter 1913b, Lona 1936)