Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Otiorhynchus (Otiorhynchus) scaber (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 19]
Rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, w Skandynawii sięgający poza koło podbiegunowe; ponadto rzadko notowany z północnej części Półwyspu Bałkańskiego oraz jako zawleczony do Kanady. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Występuje głównie w lasach mieszanych i iglastych, zwłaszcza świerkowych, poza tym spotykany rzadko na łąkach, w ogrodach, dolinach rzecznych. Gatunek polifagiczny; spektrum pokarmowe obejmuje kilkadziesiąt gatunków roślin zielnych oraz krzewów i drzew, głównie iglastych. Notowany jako szkodnik w leśnictwie z powodu pożerania przez imagines igieł i kory młodych pędów świerków, jodeł i modrzewi. Postacie dojrzałe aktywne głównie nocą, w ciągu dnia kryją się w ściółce, wśród mchów i pod kamieniami. Rozmnaża się partenogenetycznie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 19 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 19 Pojezierze Pomorskie okolice Słupska Mazur M.*
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Suwałki Osterloff 1882
KFP 19 Pojezierze Mazurskie rezerwat Czerwone Bagno nadl. Rajgród Gotwald 1968
KFP 19 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żary Wagner H. 1941
KFP 19 Puszcza Białowieska Białowieża Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1958
KFP 19 Puszcza Białowieska Białowieski Park Narodowy Gotwald 1968
KFP 19 Dolny Śląsk Kup woj. Opole Kelch 1846, Roger 1856
KFP 19 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Stachowiak P. 1992c
KFP 19 Górny Śląsk Racibórz Kelch 1846, Roger 1856
KFP 19 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Osterloff 1882
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1932, Wanat 1987, Petryszak 1988
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Mikulska i Węgorowska 1960, Smreczyński 1966, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Lublin Cmoluch 1991
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1918, Karwowski 1986, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Koltze 1873, Kolbe W. 1892, Mikulska i Węgorowska 1960, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Beskid Zachodni Rottenberg 1868, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Mikulska i Węgorowska 1960, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988
KFP 19 Kotlina Nowotarska Zakopane Malkin B.*
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1934, Smreczyński 1936
KFP 19 Bieszczady Smreczyński 1936, Petryszak 1977
KFP 19 Pieniny Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Kotula 1873, Smreczyński 1936, Kowalski K. 1955, Mikulska i Węgorowska 1960, Jakuczun i Kuśka 1979, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Północna Smreczyński 1966
KFP 19 «Pomorze» Horion 1951, Dieckmann 1980
KFP 19 «Prusy» Siebold 1847, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1951
KFP 19 «Prusy Zachodnie» Helm 1897
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Helm 1897
KFP 19 «Śląsk» Schilling 1842b, Schilling 1845, Bach 1854, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Karpaty Zachodnie» Smreczyński 1936
KFP 19 «Karpaty Wschodnie» Miller 1868
KFP 19 «Sudety» Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845

Uwagi:
Tatry: — terra typka! dla O. scaber v. oblongus Smrecz. i O. scaber f. principalis Smrecz.